Em kế ăn bám bị anh trai địt vì không chi được đồng nào phụ anh ta tiền nhà ,tiền ăn uống…