Mitsuki Hirose bị chồng mới của mẹ đụ cho bắn nước tung tóe