Một ngày học nhóm sướng vl, Eva Elfie rất thích học nhóm